naglowek 350 200

Oferta edukacyjna w roku szkolnym 2016/2017
w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Głuchołazach

Regulamin rekrutacji do Liceum na rok szkolny 2016/2017 >>

         W roku 2016 klasy pierwsze szkół ponadgimnazjalnych kontynuują naukę według nowej podstawy programowej. W klasie pierwszej wszyscy uczniowie uczą się większości przedmiotów w zakresie podstawowym. W klasie drugiej i trzeciej realizują wybrane przedmioty w zakresie rozszerzonym, przygotowując się do matury. W związku z tym, mając już prawie czteroletnie doświadczenie w organizacji nauczania w taki sposób, przygotowaliśmy dla kandydatów do naszego Liceum nową ofertę, która umożliwia wybór przedmiotów rozszerzonych i dodatkowych, najlepiej dostosowany do zainteresowań i planów edukacyjnych uczniów.
         Bez względu na profil, przedmiotem nauczanym na poziomie rozszerzonym może być język angielski lub język niemiecki.
Drugim językiem obcym może być język angielski, język niemiecki lub język francuski, a także język hiszpański.
Utworzenie grup uzależnione jest od odpowiedniej liczby chętnych.

         Proponujemy kandydatom do naszej Szkoły następujące oddziały klasy pierwszej:
Klasa Przedmiot rozszerzony od klasy I Typ klasy Przedmioty rozszerzone i dodatkowe w kl. II i III Przedmioty punktowane w rekrutacji
1A język angielski
lub język niemiecki
matematyczna matematyka**
trzeci przedmiot do wyboru*
język polski, matematyka,
dwie najlepsze spośród:
język angielski, drugi język obcy,
fizyka, informatyka, geografia
1B język angielski
lub język niemiecki
humanistyczna język polski,
trzeci przedmiot do wyboru*
dodatkowy przedmiot: edukacja medialna wg autorskiego programu nauczania
język polski, matematyka,
dwie najlepsze spośród:
historia,język angielski, drugi język obcy, wiedza o społeczeństwie, informatyka
1C język angielski
lub język niemiecki
językowa
innowacyjna
geografia,
trzeci przedmiot do wyboru*
język polski, matematyka,
dwie najlepsze spośród:
język angielski, drugi język obcy, wiedza
o społeczeństwie, geografia, informatyka
1D język angielski
lub język niemiecki
biologiczno - chemiczna
z innowacją promedyczną
biologia,
chemia
język polski, matematyka,
dwie najlepsze spośród:
biologia, chemia, język angielski,
drugi język obcy, fizyka
1E język angielski
lub język niemiecki
mundurowa wiedza o społeczeństwie,
trzeci przedmiot do wyboru*
język polski, matematyka,
dwie najlepsze spośród:
język angielski, drugi język obcy,
biologia, geografia,
wiedza o społeczeństwie, informatyka
* - Wybór trzeciego przedmiotu rozszerzonego jest uzależniony od powstania grupy osób nim zainteresowanych.
** - klasa przygotowuje również do studiów informatycznych - przypominamy, że większość uczelni wymaga na takie studia egzaminu maturalnego
z matematyki na poziomie rozszerzonym!
Języki obce:
Na etapie rekrutacji do LO im. Bolesława Chrobrego uczeń dokonuje wyboru drugiego języka obcego nowożytnego spośród: języka angielskiego, języka niemieckiego, języka francuskiego lub języka hiszpańskiego.
Utworzenie danej grupy językowej jest uzależnione od liczby chętnych uczniów.


Regulamin rekrutacji do Liceum na rok szkolny 2016/2017  >>
Zasady naboru elektronicznego   >>

 

INFORMACJE DODATKOWE

         Atuty Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Głuchołazach, Szkoły z 70 - letnią tradycją to:
- Innowacyjność - prowadzimy klasy z autorskimi programami nauczania,
- Bezpieczeństwo i Kameralność,
- Tradycja i Doświadczenie,
- Rodzinna atmosfera,
- Dobra Lokalizacja,
- Różnorodność zajęć pozalekcyjnych,
- Zajęcia; fakultatywne dla maturzystów,
- Organizujemy Festiwal Teatrów Ulicznych
- Nieograniczony dostęp do Internetu bezprzewodowego,
- Multimedialne wyposażenie klas,
- Szkolne Biuro Pomocy Uczniowskiej,
- Białe Boisko Zimą.

         Uczniowie, którzy osiągają najwyższe wyniki w nauce w I okresie oraz w roku szkolnym, otrzymują stypendium Burmistrza Głuchołaz. Dotyczy to również sportowców, uzyskujących najlepsze rezultaty sportowe.

          Uczniom, dojeżdżającym do szkoły, pomagamy zorganizować dojazd w gminnych "gimbusach".

          Uczniom, którzy ze względu na zły stan zdrowia mają problemy w nauce, Szkoła proponuje różne formy pomocy - od indywidualizacji metod pracy i wymagań programowych, do nauczania indywidualnego. Pomagamy również w optymalnej organizacji nauki uczniom, uprawiającym sport. W szczególności, osoby, które ze względu na chorobę lub inne zdarzenia losowe ukończyły gimnazjum z wynikami dającymi liczbę punktów rekrutacyjnych nieznacznie mniejszą od wymaganej, mogą mieć indywidualnie rozpatrywane podania o przyjęcie do Szkoły.

muks chrobry basket glucholazy         

W Szkole działa klub sportowy Chrobry Basket o specjalności koszykówka dziewcząt, znany z licznych osiągnięć na arenie wojewódzkiej i krajowej.

          Popołudniowe zajęcia sportowe - dla wszystkich chętnych - obejmują, oprócz koszykówki, zajęcia z tańca, a w sezonie zimowym - siłownię i wyjazdy na krytą pływalnię. Proponujemy też zajęcia siatkówki - dziewcząt i chłopców oraz piłki nożnej chłopców.

 

capric    Zdolności artystyczne można rowijać z utytułowanym "Chórem Capricolium" - zdobywcą wielu nagród w krajowych konkursach chórów a Cappella.

          Zajęcia popołudniowe, to również koła zainteresowań - m. in. historyczne, matematyczne, chemiczne, recytatorskie i/lub teatralne, dodatkowe zajęcia
    języka obcego, zajęcia przygotowujące do matury.

 

logonews3 Zainteresowania dziennikarskie można rozwijać, redagując gazetkę szkolną "Chrobry News".

          Dla uczniów chętnych, Szkoła organizuje nieodpłatnie zajęcia dodatkowe - wyrównawcze lub rozszerzające zainteresowania.

          Szkoła posiada dobrze zaopatrzoną bibliotekę z miniczytelnią i centrum multimedialnym, w którym można skorzystać z dostępu do Internetu. Uczniowie mogą również korzystać ze szkolnej sieci WiFi.

          Oprócz sali gimnastycznej, z nowoczesnym zapleczem, na przylegających do boiska szkolnego terenach działa boisko typu "Orlik", z którego uczniowie korzystają w ramach lekcji WF. Korzystamy również z siłowni GOSiR.


Regulamin rekrutacji do Liceum na rok szkolny 2016/2017 >>
Strona główna Liceum >>
capric
gmina glucholazy
logonews3a
stowarzyszenie
muks chrobry basket glucholazy
szkolne biuro pomocy ucz
UO
pwsz
kuratorium
men
oke.wroc
cke
ipn
ewd
O szkole
aktualnosci
Chór Capricolium
Galeria
Plan

Kontakt

Liceum Ogólnokształcące
im. Bolesława Chrobrego w Głuchołazach
ul. Bohaterów Warszawy 10, 48-340 Głuchołazy
tel. 77 439 15 69, kom. 793 401 733
sekretariat: sekretariatlo@interia.pl

dyrektor: dyrektorloglucholazy@op.pl

administrator strony: m.kuchna@loglucholazy.pl

mail

Gmail